Henry Scheinin puhuu puoluekokousyleisölle

Vihreistä johtava talouspuolue

Hyvä puoluekokousväki, hyvät vihreät ystävät

Talouspolitiikka koskee meitä kaikkia. Talous järjestelmineen ja lainalaisuuksineen on osa yhteiskuntaa, halusimmepa me sitä, taikka emme. Silti ymmärrämme senkin ettei talous aina jaksa kiinnostaa. Taloustieteen käsitys meistä, on vähintään yhtä rajoittunut, kuin meidän käsityksemme siitä. 

Talouspoliittisen keskustelun ihmiskuvaa on pitkään dominoinut homo economicus, talousihminen, joka on rationaalinen ja täydellisen päättelykyvyn omaava, laskelmoiva ja vain varallisuutensa kartuttamista tavoitteleva toimija. On täysin selvää, että tällainen kuva johtaa virhepäätelmiin ihmisestä, taloudesta ja talouspolitiikasta.

Haluankin esitellä uudenlaisen ihmisen mallin. Ihmisen, jonka toiminta on yhteisöllistä ja vahvasti vastavuoroista, jonka arvomaailma on joustava joka on toimijana tietoisesti riippuvainen toisista ihmisyksilöistä kuin myös muista lajeista, jonka arkipäivä perustuu paremminkin intuitioon kuin laskelmiin ja joka ei pyri hallitsemaan luontoa, vaan on osa sitä, osa planeettamme elämän verkostoa.

Kutsukaamme häntä nimellä homo economicus viridis, talousvihreä ihminen. Hyvä puoluekokousväki, hyvät vihreät ystävät! Tehkäämme yhteistyötä Vihreän liiton, sen piiri- ja liittojärjestöjen, paikallisten yhdistysten sekä valtakunnallisten yhdistysten kesken. Kirkastakaammme yhteinen talouspolitiikan tulevaisudenkuva.

Tehkäämme yhdessä Vihreistä johtava talouspuolue!

 

[author][author_info]Henry Scheinin on TalousVihreiden puheenjohtaja.[/author_info] [/author]


Posted

in

,

by

Tags: