Turvallinen lapsuus jokaiselle on Suomen kansallinen etu.

Mitä vahvempi turvallisuuden, elämänhallinnan ja ennakoitavuuden tunne lapsella on kasvuvaiheessa, sitä paremmin hän kestää elämän vastoinkäymisiä aikuisuudessa. 

Meidän on estettävä lapsiin kohdistuva väkivalta. Erinomainen esimerkki tästä on Euroopan unionin neuvoston juuri hyväksymä tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltävä laki. Nyt meidän on varmistettava, että yksikään Suomessa kasvava tyttö ei joudu silvotuksi täällä eikä muuallakaan.

Turvallinen digitaalinen ympäristö on toinen tärkeä tavoite. Sellaisessa lapset voivat opetella digi- ja vuorovaikutustaitoja ilman pelkoa. EU on keskeisessä roolissa työssä, joka asettaa alustataloudessa toimiville yrityksille velvoitteet estää ja lopettaa kaikenlainen seksuaalinen hyväksikäyttö ja muu rikollinen toiminta kuten päihteiden myynti alaikäisille.

Jokaiselle lapselle on turvattava oikeus kasvaa ja kehittyä omana itsenään. Leikkiä, kokeilla, epäonnistua ja lopulta onnistua. EU voi tehdä tässä asiassa paljon. Se voi rohkaista sekä edistää aikuisten työllisyyttä, jotta heillä on resursseja tukea lasten hyvinvointia ja kasvua.