Vihreää energiaa ja vedyn tuotantoa tukeva EU on Suomen kansallinen etu.

Eurooppa tarvitsee vihreää siirtymää päästäkseen eroon fossiilisista polttoaineista ja mahdollistaakseen teollisuuden sähköistämisen. Sähkön tarve tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa, kun fossiilista energiantuotantoa poistuu käytöstä ja teollisuuden prosessit siirtyvät käyttämään sähköä.

Yksi iso sähkönkuluttaja tulee olemaan vety. Suomella olisi tällä hetkellä kaikki edellytykset nousta vetyteollisuuden suurmaaksi ja luoda siten kokonaan uusi kotimainen teollisuudenala jatkojalostusmahdollisuuksineen. Tällä hetkellä EU ei suoraan laske ydinvoimalla tuotettua vetyä vihreäksi vedyksi. Pitkässä juoksussa Suomi voisi kuitenkin rakentaa ydinvoimalaosaamisensa ympärille vetytaloutta ja tuottaa maailman markkinoille esimerkiksi fossiilitonta terästä.

Panostamalla uusiutuvaan sähköntuotantoon ja ydinvoimaan EU panostaa omavaraisuuteen ja vähentää riippuvuuttaan muista maista sekä vakauttaa markkinoita, kun globaali öljyn hinnan nousu ei heilauta markkinoita. Tehtävämme on edistää EU:ta joka tukee yhdenmukaisesti kaikkea fossiilitonta energiantuotantoa.