Luontoaan arvostava EU on Suomen kansallinen etu.

Tarvitsemme vahvan Euroopan unionin, joka parantaa luonnon tilaa, vastaa ilmastonmuutokseen ja auttaa jäsenmaita irrottautumaan fossiilisista polttoaineista.

Vastuullinen ilmasto- ja ympäristöpolitiikka tarkoittaa, että kustannukset jaetaan oikeudenmukaisesti. Luonnon suojeleminen on tehtävä taloudellisesti kannattavaksi. On Suomen etu, että EU:ssa vaalitaan luontoa ja luontohaitoille asetaan hintalappu – emme tahdo minkään muunkaan maan luovan yrityksilleen lyhytnäköistä kilpailuetua pilaamalla omaa luontoaan. 

EU:n edistyksellisyys ilmasto- ja luontoasioissa vahvistaa myös suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja avaa markkinoita puhtaiden teknologioiden viennille. EU:n kauppapolitiikan kautta voidaan viedä kestävyysstandardeja myös muualle maailmaan ja ulottaa vaikutukset globaaleiksi. Jos aiheutat ilmasto- tai ympäristöhaittaa muualla maaimassa, pitäisi tuotteiden EU:n markkinoille pääsemisestä maksaa tullimaksu. Tietyissä tapauksissa tuotteita ei saisi tuoda EU:hun lainkaan, kuten metsäkatoasetus nyt tekee.

Kun siirrymme käyttämään kestäviä energialähteitä, kuten tuuli- tai aurinkovoimaa, vahvistamme EU:n omavaraisuutta ja energiaitsenäisyyttä. Tämä parantaa turvallisuutta kaikkialla. Viimeistään Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on osoittanut, että fossiilidiktaattoreista ei kannata olla riippuvainen.