Vahva EU on Suomen kansallinen etu.

Suomessa puhutaan tällä kertaa EU-vaalien yhteydessä paljon kansallisesta edusta. Kansallinen etu on lopulta jotain mikä riippuu sen esittäjästä. Osa riisuu kansallisesta edusta humaanit arvot ja kestävän kehityksen, mikä on tänä aikana poikkeuksellisen haitallista. Pieni maa ei pärjää yksin, eikä pysty yksinään edistämään arvojaan maailmalla.

Suomen kansallinen etu on ensinnäkin kestävä talous, joka nojaa luonnon ja ilmaston vaalimiseen sekä osaamiseen ja tutkimukseen. Toiseksi Suomen etu on hyvinvointi- ja sivistysvaltio, joka nojaa ihmisten osallisuutta vaalivaan sosiaaliseen vastuuseen ja tukiverkkoihin sekä panostuksiin kaikille tasa-arvoiseen koulutuspolkuun. Kolmanneksi meidän etu on demokraattinen oikeusvaltio, joka puolustaa jokaisen yhdenvertaisuutta lain edessä ja ihmisoikeuksia, oikeutta elää vailla syrjintää.

Tänä aikana vahva Euroopan unioni ja aloitteellinen yhteistyö EU:ssa arvojen edistämiseksi on paras tae tämän Suomen kansallisen edun turvaamiseksi tuleville sukupolville.