Metsien hyvinvoinnin turvaaminen koko Euroopassa on Suomen kansallinen etu.

Suomalaiset ovat metsäkansaa ja metsät ovat vahvasti läsnä suomalaisten elämässä. Suuri osa suomalaisista haluaa säilyttää metsäluonnon elinvoimaisena. Metsät ovat myös tärkein hiilinielu, jonka avulla voimme hillitä ilmastonmuutosta.

Puuraaka-aineen jalostaminen sekä metsätalouteen liittyvä teknologia ja osaaminen ovat Suomen vahvuuksia. Metsätalous onkin edelleen kansantaloutemme merkittävä tukijalka. Puusta pyritään tulevaisuudessa jalostamaan mitä moninaisempia tuotteita tekstiileistä lääkeaineisiin ja akkumateriaaleihin. Metsätalouden, ilmastotavoitteiden ja luontoarvojen yhteensovittaminen on keskeinen haaste metsäpolitiikassa.

Vihreät haluaa, että metsänomistaja saa hyötyä luonnontilan parantamisesta sekä hiilivaraston säilyttämisestä ja lisäämisestä samaan tapaan kuin puun myynnistä. Siksi hiilensidonnalle ja luontoarvoille tarvitaan hinta.

Metsien hiilivarastojen ja luontoarvojen hinnoitteluun olisi kehitettävä päästökauppaa vastaavat EU:n laajuiset mekanismit, joilla hiilivarastoja kasvattavat ja luontoarvoja vahvistavat toimenpiteet tulevat kannattavammaksi. Ilmastokriisiä ja luontokatoa ei mikään maa pysty ratkomaan yksin, siksi tarvitaan EU-tason päätöksiä ja yhteistyötä. Vihreät haluaa vahvistaa EU:n kykyä varmistaa vastuullisen eurooppalaisen teollisuuden toimintaedellytykset. Samalla haluamme varmistaa, että suomalaisen teollisuuden kustannukset eivät nouse muita suuremmiksi. EU voikin hiili- ja luontotullien avulla varmistaa, että muutkin noudattava samoja kestävyyden standardeja ja toisaalta, että EU:n päätökset eivät heikennä luonnon tilaa muualla.

Vihreät kannattaa yhteisiä tavoitteita ja paikallisia ratkaisuja.