EU:n sisämarkkinat luovat uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille

Vuonna 1993 perustetut EU:n sisämarkkinat ovat yksi Euroopan unionin suurimmista saavutuksista. Ne takaavat neljä vapautta eli että tavarat, palvelut, ihmiset ja pääoma voivat liikkua vapaasti koko EU:n alueella.

Sisämarkkinat antavat Suomen ja muiden EU-maiden kansalaisille mahdollisuuden asua ja työskennellä kaikkialla EU:ssa, tarjoavat kuluttajille laajemman valikoiman tuotteita, jotka ovat turvallisia ja ympäristöä säästäviä.

Sisämarkkinat edistävät kauppaa, kasvua ja kilpailua ja luovat uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, jotka saavat pääsyn 447 miljoonan kuluttajan kotimaanmarkkinoille. Tulevaisuudessa sisämarkkinat tulevat olemaan:

  • keskeinen onnistumistekijä EU:n vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä
  • EU:n uuden teollisuusstrategian keskiössä
  • EU:n kilpailukyvyn ja kasvun edistäjä.

EU on myös luomassa pääomamarkkinaunionia, joka osaltaan tulee helpottamaan myös suomalaisten pk-yritysten rahoituksen saantia ja lisää niin EU:n ja samalla Suomen houkuttelevuutta sijoituskohteena. Muihin tavoitteisiin kuukuvat digitaaliset sisämarkkinat, joilla otetaan käyttöön koko EU:n kattavat säännöt muun muassa televiestintäpalveluille, tekijänoikeuksille ja tietosuojalle.

Suomen kansallinen etu on olla mukana edistämässä kilpailulainsäädäntöä joka takaa reilun ja terveellisen kilpailun EU:n sisämarkkinoilla, estää yritysten välisen kilpailun vääristymät ja varmistaa markkinoiden tehokaan toiminnan kaikkien markkinaosapuolien eduksi. Säätelemällä ja valvomalla yritysten taloudellista käyttäytymistä tämä lainsäädäntö edistää hintojen laskua, laadun paranemista sekä laajentaa tavaroiden ja palveluiden valikoimaa.

Maria Ståhl on TalousVihreiden hallituksen jäsen.


Posted

in

by