Eläinten hyvinvointi on Suomen kansallinen etu.

Eläinten merkitys EU:n taloudelle on suuri, ja eläinten kohtelulla on suoraa taloudellista vaikutusta. Tuotantoeläimiin liittyvä talous mitataan miljardeissa. Esimerkiksi  hevosalan yritysten kokonaisliikevaihto Suomessa oli vuonna 2019 noin 50 miljoonaa euroa. Yksityisten pieneläinklinikoiden liikevaihto Suomessa lasketaan sadoissa miljoonissa euroissa. Surullinen mutta havahduttava mittari on se että laiton kasvi- ja eläinkauppa on maailmanlaajuisesti yhtä tuottoisa rikollisuuden muoto kuin huume- ja asekauppa.

Eläimiin perustuva talous voi olla eettistä ja kestävää, jos sääntely on riittävän tiukkaa. Eläimet eivät itse pysty puolustautumaan väärinkäytöksiltä, joten lainsäädännön on tehtävä se eläinten puolesta. Vain EU on riittävän laaja ja painava taho huolehtimaan tästä. 

Jos EU:lla on tiukat sisäiset säännöt sekä tuotantoeläinten että muiden eläinten hyvinvoinnille, se voi vaatia niitä myös EU:n ulkopuolisille maille. Tämä on paras tapa vaikuttaa siihen, että kaikkein halvin ja epäeettisin eläintuotanto maailmalta ei voittaisi. Tällöin myös suomalaisilla on mahdollisuus pärjätä kilpailussa.