Vesi on elämän edellytys ja EU:n vesiensuojelu auttaa Suomea ylläpitämään ja parantamaan omien vesiemme laatua, mutta myös huolehtimaan EU:n veden saatavuudesta ja parantamaan maanosan ruokaturvaa. Suomi toki voisi suojella sisävesiään ilman EU:takin, mutta käytännössä vesipuitedirektiivi ja EU:n lainsäädäntö ovat edistäneet vesiensuojelua ympäristöhallinnossa ja antaneet suomalaisille luonnonsuojelijoille enemmän mahdollisuuksia. Yhteisten merialueiden kuten Itämeren suojelussa EU:lla on tärkeä rooli.

EU:n muovidirektiivi kieltää monet kertakäyttöiset muovituotteet ja tähtää muoviroskan vähentämiseen. Muovi vahingoittaa vesieläimiä, jotka voivat sotkeutua muovikappaleisiin tai syödä muovia. Ihmiset syövät niin ikään muovia ravintoketjun kautta.

Myös suojelutyöhön osoitettu rahoitus on ollut tärkeä väline suojelutoimien toteuttamisessa. EU:ssa virtoja vapautetaan ja ennallistetaan kiihtyvällä tahdilla. 

EU:n ennallistamisasetus tarkoittaisi luonnonhoitoa esimerkiksi soilla, metsissä, maatalousympäristöissä, tuntureilla, rannoilla, merellä ja sisävesissä. Vesiluonnon tilaa parantavia toimia ovat esimerkiksi suo-ojien tukkiminen ja joki- ja purouomien palauttaminen kohti luonnontilaa.

Yhteistyö EU:ssa vesiensuojelun saralla vahvistaa myös Suomen asemaa kestävän kehityksen edelläkävijänä ja parantaa kansainvälistä kilpailukykyämme vihreänä ja vastuullisena toimijana.