Tiukat ja tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet
ovat Suomen kansallinen etu.

Suomessa on paljon vihreän siirtymän osaamista ja potentiaalia. Täällä on mahdollista tuottaa päästötöntä sähköä ja lämpöä  tuuli- ja ydinvoimalla. Energiatehokkuudessa olemme edelläkävijöitä. Ilmastoystävällisellä teknologialla on edellytyksiä menestyä meillä myös kaupallisesti.

Tiukka ja tieteeseen pohjaava ilmastopoliitkka tuottaa yrityksille ennakoitavan ja tasaisen pelikentän investoida ja kehittää ratkaisuja. Päästövähennykset ovat välttämättömyys, jotta ilmasto pysyy siedettävänä. Suomelle ne ovat lisäksi aito mahdollisuus menestykseen ja kasvavaan vientiin. Päästökauppa on kannustava esimerkki siitä, miten EU on jo yhteisiä ongelmia ratkoessaan samalla luonut uusia markkinoita edelläkävijöille. Samaa periaatetta voidaan edelleen laajentaa: hinnoitellaan hyödyt ja haitat, niin yritykset kyllä optimoivat toimintansa sen mukaisesti. Lisäämällä vaatimustasoa kestävälle liiketoiminnalle, Suomi kannustaa yrityksiä kehittämään omia tuotteitaan ja tarjoamaansa kestävyyden kannalta paremmiksi. Väistämätön muutos kohti kestävämpää yhteiskuntaa ja liiketoimintaa luo näille tuotteille kysyntää myös muissa maissa. Tällöin suomalaiset yritykset ovat etulyöntiasemassa jo valmiine tuotteineen.

Atte Harjanne pyrkii Euroopan parlamenttiin numerolla 196.