EU:n toiminta hirmuhallintoja vastaan on Suomen kansallinen etu.

Ukraina etenee päättäväisesti kohti EU:n jäsenyyttä. Maa on edelleen sodassa, jolloin sen tärkein tehtävä on puolustautua ja selviytyä. Lisäksi Ukraina jälleenrakentaa tuhoutuneita alueita. EU-jäsenyyden kuin myös ilmastokestävän tulevaisuuden tavoittelussa se toteuttaa nopealla tahdilla erilaisia uudistuksia.

Jälleenrakennus tuo Ukrainaa lähemmäs myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja EU:n vihreän kehityksen ohjelman periaatteita. EU:n alueiden komitean suosituksissa kehotetaan kestävään jälleenrakentamiseen, joka toteuttaa vihreän, ympäristöystävällisen ja hajautetun energian uudistuksia. EU-jäsenyyden liittymisneuvotteluissa keskitytään myös ilmastoon ja energiaan. Samalla varmistetaan, että etusijalla ovat uusiutuvat energialähteet, energiatehokkuus ja riippuvuuden vähentäminen fossiilisista polttoaineista. Ukrainassa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että julkiset rakennukset noudattavat korkeita energiatehokkuusstandardeja ja niiden katoille integroidaan aurinkopaneeleja.

Meidän on aika unelmoida Euroopasta, jossa on valoisampi tulevaisuus. EU:n on aika toimia ihmisten ja kansojen vapauden, ilmastonmuutoksen ja luonnon köyhtymisen torjunnassa.